Året 2008 blev noget særligt for os, da det endeligt efter flere års undersøgelser og senere planlægning blev muligt for os, at komme til Nordøstgrønlands Nationalpark - nærmere bestemt for at padle strækningen mellem Daneborg og Mestersvig.

Forud for dette er gået mange år, hvor vi har læst stort set alt det er muligt at få fat i af litteratur om området, de gamle fangstfolk og hytter og de mange ekspeditionsberetninger. At komme der op havde vi aldrig forestillet os muligt. Så vi var nærmest euforiske, da vi fandt en mulighed og da det viste sig at det lykkedes.

Efter turen skrev Jørn endnu en artikel til det amerikanske kajaktidsskrift "Seakayaker Magazin" og i juni 2012 udkom artiklen. Den kan læses online ved at følge dette link:

http://www.seakayakermag.com/2012/Aug12/wild.htm